Styret

Funksjon

Navn

Forening

Mobil

Leder

Stein Frode Bulling-Ness

Ålesunds SF

959 03 887

Nestleder

Chris Remøy

Giske SF

480 05 209

Kasserer

Geir Berg Oshaug

Molde SF

404 41 120

Styremedlem

Vidar Kjønnø

Kristiansund Seilsportklubb

936 39 143

Styremedlem

Fridtjof Hofseth

Ulstein SF

454 81 780

Styremedlem

Anders Aage Lyder

Kristiansunds SF

957 01 025

Vara 1

Ellen Rafaelsen

Molde SF

Vara 2

Frode Hofseth

Ulstein SF

Revisor

Ingrid Remø

Ulstein SF

Valgkomité

Leder

Cecilie Wold

Molde SF

Medlem

Tom Høymer

Ulstein SF