Om oss

Styret 2020

Funksjon

Navn

Forening

Mobil

Leder

Stein Frode Bulling-Ness

Ålesunds SF

959 03 887

Nestleder

Chris Remøy

Giske SF

480 05 209

Kasserer

Geir Berg Oshaug

Molde SF

404 41 120

Styremedlem

Vidar Kjønnø

Kristiansund Seilsportklubb

936 39 143

Styremedlem

Kurt Håvard Skeide

Ulstein SF

482 26 801

Styremedlem

Anders Aage Lyder

Kristiansunds SF

957 01 025

Vara 1

Oda Hansen

Ålesunds SF


Vara 2

Erik Leenders

Ulstein SF


Revisor

Ingrid Remø

Ustein SF


Valgkomite
Leder

Tom Høymer

Ulstein SF


Medlem

Cecilie Wold

Molde SF


Medlem

xxx

Kristiansund


Kontakt oss på post@mr-seilkrets.no

Møre og Romsdal Seilkrets                                                                     

Org nr: 997126203                                                                                                             

Bankkonto: 7441.05.07289                                                          


Kristiansund Seilforening


Ålesunds Seilforening


Ulstein Seilforening


Molde Seilforening

Giske Seilforening


Kristiansund Seilsportklubb


Utrøna Seglarlag