Planer for 2021 sesongen

IMG 4301
Med årets kretsting vel i havn er planene på plass for 2021-sesongen for seilkretsen.

Med årets kretsting vel i havn er planene på plass for 2021-sesongen for seilkretsen.

Det viktigste som kommer ut av kretstinget er en omforent terminliste som inneholder datoer for MR-Cup joller, KM, kretsranking NOR-rating og andre vesentlige regattaer i krets-perspektiv. Denne er nå publisert på nettsiden, med unntak av 2-3 regattaer hvor det gjenstår noe justering av datoer.

I tillegg er det besluttet et budsjett for kretsen og det er fastsatt retningslinjer for tildeling av støttemidler til kretsens foreninger. Retningslinjene vil etter hvert finnes under headingen «om oss«. Fullstendig referat fra kretstinget kan også lastes ned der.

Valg for 2021 er også gjennomført. Nytt varamedlem i styret ble Ellen Rafaelsen fra Molde Seilforening. Hun tar over etter Oda Hansen fra AASF. Cecilie Wold fra Molde tar over som leder for valgkomite, hvor tidligere leder Tom Høymer fra Ulstein fortsetter som medlem. Øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt.

Og til slutt er det også berammet et arbeidsmøte for sammenstilling av terminlister for 2022, hvilket skal skje lørdag 13. november.