Kretsting Møre- og Romsdal Seilkrets 2020

Årets kretsting for seilkretsen ble arrangert i Ulsteinvik den 25. januar. Fem av kretsens sju medlemsforeninger var representert. Faste tema som ble behandlet av kretstinget var godkjenning av terminliste, regnskap 2019, budsjett 2020 og valg av styre for 2020. Utover dette ble endringer til KM-regler behandlet.