Kretsting lørdag 23. januar

untitled22
Kretstinget for Møre- og Romsdal Seilkrets skulle etter planen vært arrangert i Molde, men det går ikke av smittevernhensyn. I år blir det derfor arrangert som et Teams-møte.

Kretstinget for Møre- og Romsdal Seilkrets skulle etter planen vært arrangert i Molde, men det går ikke av smittevernhensyn. I år blir det derfor arrangert som et Teams-møte.

På kretstinget behandles terminliste for kommende sesong i tillegg til vanlige årsmøtesaker som regnskap, budsjett og valg, og innkomne saker fra foreningene eller styret..

Dokumenter til kretstinget: