Kretsting 2022

DSCF0684
Årets kretsting for Møre- og Romsdal Seilkrets ble avviklet 22. januar som planlagt og kretsens planer for 2022-sesongen er nå på plass.

Årets kretsting for Møre- og Romsdal Seilkrets ble holdt som Teams-møte lørdag 22. januar. Fullstendig referat er lagt ut på nettsiden.

På årets kretsting deltok representanter fra seks av de sju medlemsforeningene i kretsen. I tillegg var Vestnes Seilforening som er under etablering med som observatør.

Kretsens terminliste ble behandlet, og er nå publisert her.

Valg av styre for året ble gjennomført basert på forslag fra valgkomiteen. Oversikt over hvem som sitter i styret ligger under «om oss«. Vi ønsker Fridtjof Hofseth og Frode Hofseth velkommen som henholdsvis nytt styremedlem og nytt varamedlem.

En stor takk til Kurt Håvar Skeide fra Ulstein Seilforening som gikk ut av styret etter å ha bidratt som styremedlem i mange år, og til Erik Leenders også fra Ulstein Seilforening som har vært varamedlem i styret.