Digitalt kretsting 22. januar

Også i år blir kretstinget for Møre- og Romsdal Seilkrets arrangert digitalt. Møtet blir arrangert på Microsoft Teams 22. januar kl 1200. (foto: Øyvind Vebenstad)

På kretstinget behandles terminliste for kommende sesong i tillegg til vanlige årsmøtesaker som regnskap, budsjett og valg, og eventuelle saker fra foreningene eller styret..

Dokumenter til kretstinget: