Påmelding MR-Cup

Påmelding MR-Cup 2019Møre og Romsdal Cup


MR-Cup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Møre og Romsdal Seilkrets.


Cupen er et viktig ledd i kretsens rekruttering til seilsporten og regattaseiling.


Den skal være spesielt tilrettelagt for de aller yngste som ikke har stor regattaerfaring, samtidig som den skal gi de mest aktive seilerne sportslig gode arrangementer.


MR-Cup er åpen for alle jolleklasser.


Seilere fra foreninger utenfor fylket er hjertlig velkommen til å delta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For påmelding til MR-Cup 1 og 3 i Ålesund logg inn på https://www.manage2sail.com/no og opprett bruker

Møre og Romsdal Seilkrets                                                                     

Org nr: 997126203                                                                                                                                                                                                 

Bankkonto: 7441.05.07289